2011/04/12

Euskal ekonomiaren eragina neurtzeko adierazle berriak

Orkestrak, Innobasquerekin batera, euskal enpresen baitan gertatzen ari den "learning by doing" (eginez ikasi) delakoan oinarritutako berrikuntzaren adierazleak zeintzuk diren identifikatu dituzte.

Innobasqueren, Euskal Berrikuntza Agentziaren "Berrikuntzaren eragina ebaluatzen" jardunaldian, Orkestrak – Lehiakortasunaren Euskal Institutuak eta NESTA- Erresuma Batuko Zientzia, Teknologia eta Arteen Fundazio Nazionalak Euskadiko berrikuntza gidatzeko eta euskal ekonomian haien benetako eragina gehitzeko baliagarriak diren ebaluazio- eta adierazle-eredu desberdinen aurrerapen bat ezagutarazi du. Gertaera horretan Bizkaiko Industria Ingeniarien Elkargo Ofizialaren lankidetza izan du.


Proposamen hori xehaturik ageri da "Berrikuntza eta Benchmarking-adierazleak. Euskal Herrirako gogoeta eta proposamena" liburuan, zeina landu baitu Orkestra-Lehiakortasunaren Euskal Institutuak eta Deustuko Business Schoolek Innobasquerekin lankidetzan, eta haren aurkezpena Mikel Navarrok, Orkestrako ikertzaileak burutu du.


Eskura dauden berrikuntza-adierazleek monitorizatu egiten dute I+G-ean oinarritutako berrikuntzako inbertsioa. Hala ere, badira beste inbertsio mota batzuk, kuantifikatzeko zailagoak direnak hala nola praktikan oinarritutako berrikuntza, euskal ekonomian eragin handiagoa dutenak. Baina nekez neurtzeko modukoak izaki, tradizioz ez dira kontuan izan lurralde bateko berrikuntza-maila kuantifikatzerakoan.

Orkestrak, Innobasquerekin batera, identifikatu egin ditu zeintzuk diren euskal enpresen baitan gertatzen ari den "learning by doing" (eginez ikasi) delakoan oinarritutako berrikuntzaren adierazleak. Horregatik, adierazle teknologiko batzuk eta ez-teknologikoak diren beste batzuk proposatu dituzte. Ezagutzeko "benchmarking" metodologiara jo dute, zeina baita prozesu sistematiko eta jarraitua produktuak, zerbitzuak eta lan-prozesuak antolaeretan erkatuz ebaluatzeko.


Lurralde-bechmarkinga erabili da lurraldeak erkatu eta besteen arrakasta-esperientzietatik ikasteko haien jarduera onak egokituz. Hartarako, Euskadiren antzeko abiapuntuak dituzten europar erregioak identifikatu ditu, hala nola Baden-Würtenberg (Alemania), Piamonte (Italia), Saxonia (Alemania) edo Austria Garaia (Austria).

Aktibo ezin pisatuzkoak

Ekonomian berrikuntzak duen eragina neurtzea oinarrizkoa da erabaki zuzenak hartu ahal izateko berrikuntza-politikako, enpresen eta sektore publikoko inbertsio-gaietan. Hori lortzeko kuantifikazio bat behar da aktibo ezin pisatuzkoak kontuan izango dituena, NESTA, Erresuma Batuko Zientzia, Teknologia eta Arteen Fundazio Nazionalaren jarraibidetik.

Brian Macaulay, NESTAko (Erresuma Batuko Zientzia, Teknologia eta Arteen Fundazio Nazionala) Berrikuntza Indizearen zuzendariak ezagutarazi ditu 2010eko Berrikuntzaren Urteroko Txostenaren emaitzak, haren egilekidea den aldetik. Azterlanak berrikuntza britainiarraren gakoak identifikatzen ditu eta Erresuma Batuko ekonomiari egindako ekarpenak. MacAulayk segurtatu du bere txostenak agerian jartzen duela hazkunde ekonomikoan aktibo ezin pisatuzkoen inbertsioek duten garrantzia.

Emankortasuna eta lehiakortasuna

Bestalde, Edorta Larrauri, Eusko Jaurlaritzako Teknologia-zuzendariak gaur eguneko zientzia, teknologia eta berrikuntzako politikak ezarri eta gero erdietsitako eragin positiboa eta lorpen onak aipatu ditu eta horiek errepikatzen jarraitu behar dugula proposatzen diren eta gure ehun sozio-ekonomikora doituagoak diren lanabesekin.


Azkenik, Guillermo Ulacia, Innobasqueko lehendakariak nabarmendu nahi izan du lan hau euskal berrikuntza-sistemari eraginkortasunaren ekarpena egiteko beharretik sortu dela eta haren azken helburua gure herrialdearen emankortasuna eta lehiakortasuna gehitzea dela. Eraginkortasun horren ekarpena egiteko beharrezkoa da Euskadiko berrikuntza-maila monitorizatu ahal izatea eta gure ekonomian zer eragin erreal duen jakitea.

Jardunaldi hau "Innobasqueren Astearteak" ekimenaren barruan kokaturik dago, zeinek hilero deialdia egiten baitie berrikuntzaren egile nagusi direnei, dibulgazio-foro ireki batera, bertan euskal berrikuntza pertsonen, antolaeren eta komunikabideen erdigunean kokatzeko.


No hay comentarios:

Publicar un comentario